Loader

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN 

Wanneer u als consument koopt, d.w.z. de bestelling wordt geplaatst voor doeleinden die niet kunnen worden toegewezen aan uw commerciële of uw onafhankelijke professionele activiteit, dan heeft u recht op een herroepingstermijn van 14 dagen waarover we u in de volgende paragrafen zullen informeren. 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor commerciële/zakelijke klanten. 

Herroeping kenbaar maken

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen

Verpas B.V.
o.v.v.: Herroeping + Klantnummer/ordernummer 
Dukaat 10
NL-5751PW Deurne
Nederland
E-Mail info@verpas.nl
Fax +31 (0) 493 323099

U dient ons door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte te brengen van de herroeping van de koopovereenkomst. Dit dient schriftelijk plaats te vinden per email, brief of fax. Wij vragen u onderstaande modelverklaring in te vullen. 

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, is het wel van belang dat de verklaring aantoonbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen heeft plaatsgevonden.

Modelverklaring herroeping

Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, vult u dan onderstaande gegevens in en stuurt u deze aan ons toe.

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten koopovereenkomst. 

 • Debiteurnummer:
 • Ordernummer Verpas:
 • Besteldatum:
 • Ontvangstdatum:
 • Omschrijving en hoeveelheid van retour te zenden goederen:
 • Reden van retourzending (Niet verplicht):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Herroepingsproces

Wanneer u de koopovereenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen zo spoedig, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. U mag de goederen dus testen en beoordelen zoals ook gebruikelijk is in een fysieke winkel. 

Instructie voor verpakking en retourzending

De retour te zenden artikelen dienen in een geschikte verpakking verzonden te worden. U bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking van de goederen. Indien er door ondeugdelijke verpakking tijdens transport schade ontstaat aan de goederen, dan kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de waardevermindering van de goederen.

Wij verzoeken u om de oorspronkelijke pakbon (of een kopie daarvan) met daarop geschreven ‘Herroeping’ in de verpakking te leggen.

Wij adviseren u het verzendbewijs zorgvuldig te bewaren, ten minste totdat de herroeping is verwerkt en de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden. 

Uitsluiting van herroepingsrecht

Tot slot willen wij u erop wijzen dat het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de u, de consument;
 • die speciaal voor de u, de consument, geproduceerd zijn (grote aantallen);
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  American Express  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD